Q235858

Lista Muzyka Ludowa Grupa muzyczna & Artysta muzyczny : Głosuj na swoich faworytów.

Muzyka ludowa – jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Przetrwała na wsi. W miastach funkcjonują profesjonalne zespoły specjalizujące się uprawianiem muzyki ludowej (śpiew, akompaniament instrumentów ludowych, taniec). Ich występy nadal cieszą się popularnością podczas większych miejskich (lokalnych) imprez masowych i uroczystości.

Muzykę ludową charakteryzuje znaczna wielość wersji, naturalna skłonność do tworzenia wariantów. Lud tworzył własne melodie, ale też przekształcał inne melodie stosownie do własnych wymagań i zależnie od możliwości zespołu. Przekazywana była drogą zapamiętywania, a nie zapisu nutowego.

Philip Tagg opracował trójkąt aksjomatyczny, na którego wierzchołkach znajdują się trzy rodzaje muzyki: muzyka ludowa (folk music), muzyka poważna (art music), i muzyka rozrywkowa (popular music). Muzyka ludowa w tym podziale ma z rozrywkową wspólny tylko brak rozbudowanej teorii, w tym estetyki, a z muzyką poważną brak masowej dystrybucji. Cechy typowe wyłącznie dla muzyki ludowej to: wykonywanie przede wszystkim przez amatorów, główny sposób utrwalania i dystrybucji – przekaz ustny, (a nie notacja muzyczna czy nagrania), typ społeczności, z którą jest związana – nomadyczno-ziemiański (a nie ziemiańsko-przemysłowy czy przemysłowy), sposób finansowania we współczesnym świecie – pozagospodarczy (a nie publiczny czy wolnorynkowy) oraz głównie anonimowe autorstwo.

Fryderyk Chopin często umieszczał w swoich kompozycjach zasłyszane na ulicy melodie, tak czyniło też wielu innych kompozytorów.

 Czytaj więcej...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Zasady Głosowania

  • Możesz głosować w górę lub w dół. Należy zawsze brać pod uwagę kontekst, podczas głosowania, np.piosenka powinna być głosowana w górę lub w dół w stosunku do innych utworów zawartych na płycie, aktora wydajności w porównaniu z innymi podmiotami w tym samym filmie, książce w odniesieniu do innych książek tego samego autora lub w ramach tego samego gatunku.
  • Głosowanie może być anulowane, po prostu klikając przeciwny głos w ciągu 24 godzin. Następnie można głosować ponownie na tej samej pozycji.
  • Każdy użytkownik posiada jeden głos za przesyłkę w określonym wykazie co 24 godziny. Po 24 godzinach można głosować ponownie na tej samej pozycji, w ​​ramach tej samej listy.
  • Możesz głosować na jak najwięcej przedmiotów, jak chcesz w liście lub w tej samej pozycji, jeśli jest częścią innej listy. Na przykład, można głosować David Bowie w górę lub w dół na liście artystów muzyki pop, a także na liście indie artystów rockowych i na liście muzyki rockowej artystów itp.
  • Szczęśliwy Głosowanie!