Q144075

Lista Technik Dentystyczny Osoba : Głosuj na swoich faworytów.

Lista Technik Dentystyczny Osoba  : Głosuj na swoich faworytów.

Technik dentystyczny – zawód medyczny, regulowany. Osoba w zawodzie technika dentystycznego posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej. Zawód technika dentystycznego regulował Dekret z dnia 5 lipca 1946. Według tego dekretu, technik dentystyczny nie miał prawa kontaktu z pacjentem, zatem nie mógł swoich czynności wykonywać w gabinecie dentystycznym. Dekret wprowadzał również zawód uprawnionego technika dentystycznego, którego kwalifikacje były znacznie szersze od technika dentystycznego lecz w praktyce zawód taki nie występuje z uwagi na zaniechanie kształcenia w tym zawodzie w połowie XX wieku. Uprawnienia uprawnionego technika dentystycznego reguluje Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r..

Uprawniony technik dentystyczny może wykonywać następujące zabiegi:

 1. w zakresie stomatologii zachowawczej:
  • leczenie próchnicy zębów, tzn. oczyszczanie próchnicznych ubytków i ich wypełnianie,
  • leczenie zapaleń miazgi metodą amputacyjną lub ekstyrpacyjną oraz wypełnianie komory oraz/lub kanałów,
  • leczenie zgorzeli miazgi w zębach jednokorzeniowych,
 2. w zakresie małej chirurgii stomatologicznej - ekstrakcję zębów w znieczuleniu miejscowym lub w zamrożeniu chlorkiem etylu,
 3. w zakresie protetyki - zabiegi w jamie ustnej potrzebne do sporządzania ruchomych bądź stałych uzupełnień protetycznych,
 4. usuwanie mechaniczne kamienia i osadu nazębnego.

Uprawnionemu technikowi dentystycznemu nie wolno:

 1. wykonywać zabiegów małej chirurgii w przypadku podwyższonej temperatury ciała pacjenta,
 2. wykonywać zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej, jak cięcie ropnia, dłutowanie itp. oraz
 3. wykonywać zabiegów w przypadku krwotoku poekstrakcyjnego z wyjątkiem nałożenia opatrunku uciskowego (tamponady).

Uprawniony technik dentystyczny jest obowiązany niezwłocznie skierować pacjenta na leczenie do lekarza w przypadkach:

 1. podwyższonej temperatury spowodowanej chorobą zębów lub jamy ustnej,
 2. zwichnięcia lub złamania szczęki,
 3. niewykonania ekstrakcji do końca,
 4. krwotoku lub długotrwałego krwawienia.

Wyłącznie pod kierunkiem lekarza-dentysty dozwolone jest uprawnionemu technikowi dentystycznemu wykonywanie następujących czynności:

 1. założenie aparatów stosowanych w chirurgii urazowej,
 2. wykonanie aparatów ortodontycznych i obturatorów.

Uprawniony technik dentystyczny przy wykonywaniu swych czynności może używać leków stosowanych w leczeniu zachowawczym oraz w protetyce, ze środków zaś znieczulających - wyłącznie preparatów ampułkowanych oraz chlorku etylu. Przy wykonywaniu protez metalowych bądź części metalowych w protezach z mas plastycznych lub kauczuku uprawnionemu technikowi dentystycznemu wolno stosować jedynie metale szlachetne bądź stal nierdzewną.

Przypisy

 Czytaj więcej...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Zasady Głosowania

 • Możesz głosować w górę lub w dół. Należy zawsze brać pod uwagę kontekst, podczas głosowania, np.piosenka powinna być głosowana w górę lub w dół w stosunku do innych utworów zawartych na płycie, aktora wydajności w porównaniu z innymi podmiotami w tym samym filmie, książce w odniesieniu do innych książek tego samego autora lub w ramach tego samego gatunku.
 • Głosowanie może być anulowane, po prostu klikając przeciwny głos w ciągu 24 godzin. Następnie można głosować ponownie na tej samej pozycji.
 • Każdy użytkownik posiada jeden głos za przesyłkę w określonym wykazie co 24 godziny. Po 24 godzinach można głosować ponownie na tej samej pozycji, w ​​ramach tej samej listy.
 • Możesz głosować na jak najwięcej przedmiotów, jak chcesz w liście lub w tej samej pozycji, jeśli jest częścią innej listy. Na przykład, można głosować David Bowie w górę lub w dół na liście artystów muzyki pop, a także na liście indie artystów rockowych i na liście muzyki rockowej artystów itp.
 • Szczęśliwy Głosowanie!